m/v Werkleider-klusman

Vacature voor een m/v Werkleider-klusman, GECO-contract vervanging, voltijds.
Indiensttreding zo snel mogelijk

EVA bxl zoekt voor haar dienstverlening BRICOTEAM een m/v Werkleider-klusman voor:

 • Om reparaties en lichte renovaties uit te voeren
 • Allerlei soorten interventies uit te voeren met het oog op de verhoging van het welzijn
  van mensen ivm wonen
 • Het overbrengen van vaardigheden en competenties aan medewerkers met een afstand
  tot de arbeidsmarkt.

Bricoteam :
Bricoteam heeft 2 doelstellingen :

 • De verbetering van de levensomstandigheden van mensen ivm hun woonsituatie via de realisatie
  van kleine werken en lichte renovaties, reparaties en andere interventies
 • Socio-professionele inschakeling van personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Bricoteam is actief als sociaal inschakelingsproject
De interventies van het Bricoteam zijn zeer divers :

 • Het verhogen van het basis wooncomfort; schilderen, klein tegelwerk of schrijnwerk, reparaties aan sanitair, kleine elektriciteitswerken enz.
 • de klussen die te maken hebben met het aanpassen van de woning bij veranderende woonbehoeftes (deuren verbreden, klussen in kader van valpreventie, aanpassen van keuken of badkamer aan de behoeften van minder-mobiele bewoners).
 • Verbetering van de energetische performantie van woningen en de vermindering van de waterfactuur van onze klanten
 • Detectie en rapportering van problemen ivm de veiligheid en de gezondheid van woningen en zo mogelijk beveiligen van het wooncomfort bij onze klanten.

Daarnaast neemt het Bricoteam ook taken op in de richting van thuiszorg : monteren van meubels, hulp bij verhuizing, onderhoud van kleine tuinen, opruimen en ontruimen.
Het Bricoteam hecht veel belang aan de toegankelijkheid van onze dienstverlening voor alle Brusselaars ongeacht hun cultuur, hun sociaal milieu, …

Tenslotte doet het Bricoteam ook meer klassieke renovaties, die een belangrijk leerelement vormen voor onze medewerkers in opleiding wat betreft het verwerven van technische vaardigheden binnen de sector van de Bouw.

Tijdens de realisatie van deze verschillende interventies zal u vergezeld worden door één of meerdere medewerkers in opleiding. U draagt aan hen uw technische competenties en uw werkattitude over zodat zij hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken na hun traject bij Bricoteam. Bricoteam is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van Werkgelegenheid.
Meer info op: https://evabxl.be/project/bricoteam/

Uw functie als ploegbaas bestaat uit een aantal afzonderlijke taken,

1) Het uitvoeren en organiseren van werven behoort tot uw verantwoordelijkheden. Dankzij uw solide vakkennis voert u werven samen met de medewerkers in opleiding uit binnen het gehele Brussels Hoofdstedelijke gewest. Dit betekent het bezoeken van mogelijke werven, het doorgeven van alle relevante informatie aan de verantwoordelijke voor de opmaak van een offerte, het praktisch en logistiek organiseren van de werkplek. En dit op een didactische wijzen en conform aan de veiligheidsvoorschriften. De interventies van het Bricoteam zijn zeer divers en kunnen zich nog verder uitbreiden al naar gelang de noden en de vragen van de klanten.

Functievereisten 1)

 • Kan een situatie analyseren en de nodige interventies bedenken om deze te verhelpen
 • Polyvalent (bepleistering, schilderwerk, klein schrijnwerk, tegelen, soepele vloerbekleding, enz) en heeft de basiskennis van loodgieterij en elektriciteit
 • Kan autonoom werken en zich aanpassen aan onvoorziene omstandigheden
 • Is netjes en voorzichtig
 • Kan organiseren en heeft verantwoordelijkheidszin
 • Heeft voldoende wiskundige kennis om oppervlakten, hoeveelheden, kosten en tijdspanne te berekenen enz. Kennis van het programma Excel is een pluspunt.
 • Is betrokken op de sociale realiteit van de klanten, maar ook op de economische realiteiten van het Bricoteam
 • Is correct tegenover de klanten wat ook hun situatie is
 • Is een vertrouwenspersoon: betaalmiddelen zullen u worden toevertrouwd
 • Kent de veiligheidsvoorschriften
 • Kan lichte administratieve taken vervullen die verband houden met de interventies
 • Heeft een rijbewijs B

2) Het begeleiden en vormen van onze medewerkers in een leertraject. Het gaat om het aanleren on the job van technische vaardigheden (loodgieterij, tegelen, schilderen en behangen, elektriciteit). Dit gebeurt bij klanten thuis. De medewerkers in een leertraject leren van jou stap voor stap klussen
professioneel uit te voeren. U coacht en corrigeert hen, u observeert en werkt met hen samen de klus af bij de klant binnen een redelijk tijdsbestek. U verzorgt tijdens kalme periodes zelf kleine interne opleidingen in het atelier van het Bricoteam.

U geeft feedback aan de medewerker in opleiding en houdt zijn/haar evolutie bij, zowel op vlak van werkattitude als op vlak van technische vaardigheden. U rapporteert deze evaluatie aan de verantwoordelijke van het Bricoteam. U stelt verbetervoorstellen en bijkomende opleidingen voor
het doelpubliek voor aan de verantwoordelijke van het Bricoteam. U begeleidt vanuit een positieve, constructieve instelling.

Functievereisten 1)

 • Heeft een grondige technische kennis die hij of zij erg graag wil delen en doorgeven
 • Zoekt actief naar de meest creatieve wijze om zijn/haar kennis te delen
 • Heeft een constructieve houding tegenover de medewerkers in opleiding, wil graag werken met laaggeschoolden
 • Kan iemands vaardigheden na observatie goed inschatten
 • Begeleidt op een creatieve en vooral positieve wijze de technische vooruitgang van de medewerkers in opleiding
 • Is objectief én ondersteunend
 • Beschikt over leiderschap en kan motiveren

Taalvereisten :

 • U kan zich vlot uitdrukken in het Frans,
 • U bent in staat nota’s te nemen ter voorbereiding van een offerte of een werf
 • U beschikt over de basis van het Nederlands of beter nog, u bent tweetalig Nederlands-Frans.
 • Kennis van het Arabisch of Turks kan ook een voordeel zijn.

Bijzondere voorwaarden :

Dit is een GECO contract en voldoet aan precieze voorwaarden die door Actiris zijn bepaald.
Deze voorwaarden zijn de volgende:

 • Diploma niet hoger dan HSO (Hoger Secundair Onderwijs)
 • Wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
  • Gedurende ten minste zes maanden in de laatste twaalf maanden als werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris OF;
  • Uitkeringsgerechtigde werkloze zijn (of ten minste 40 jaar zijn, of aangeworven zijn door een onderwijsinstelling, of aangeworven zijn in een opvangcentrum voor kinderen jonger dan 12 jaar, of aangeworven zijn ter vervanging van een statutaire ambtenaar bij een overheidsdienst of bij andere ministeriële diensten) OF;
  • begunstigde zijn van het recht op maatschappelijke integratie (of gedurende minstens 6 maanden het recht op maatschappelijke integratie hebben genoten gedurende de 12 maanden die de aanwerving voorafgaan, of ten minste 40 jaar zijn, of aangeworven zijn door een onderwijsinstelling, of aangeworven zijn in een opvangcentrum voor kinderen jonger dan 12 jaar, of aangeworven zijn ter vervanging van een statutaire ambtenaar bij een overheidsdienst of bij andere ministeriële diensten) OF;
  • een handicap hebben en inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen genieten OF;
 • Bovendien bestaan er verschillende periodes die gelijkgesteld zijn aan ‘uitkeringsgerechtigde werkloze’ zelfs wanneer u werkt in statuten zoals Artikel 60, DSP… Het is ook mogelijk om van een GECO contract naar een ander GECO-contract te gaan.

Het makkelijkste is dat u zich wendt tot Actiris om te bekijken of u binnen de voorwaarden valt of niet.

Arbeidsvoorwaarden :

Voltijds contract van onbepaalde duur. Indiensttreding voorzien zo snel mogelijk. Verloning volgens de barema’s van Paritair Comité 329.01.
We werken van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u.
Mogelijkheid tot extra opleiding Gevarieerd werk bij particulieren thuis of op werven, steeds binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of op de bedrijfszetel : Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek.

Solliciteren

Stuur uw cv en motivatiebrief voor 12 april, bij voorkeur per mail naar de algemeenverantwoordelijke van Bricoteam:

ingrid.vandenmooter@evabxl.be
Ingrid Van den Mooter
Vooruitgangstraat 323
1030 Schaarbeek